جام‌جم نوا »  موسیقی فیلم »  ابدیت و یک روز
 ابدیت و یک روز

ابدیت و یک روز

یکشنبه 6 مرداد 1392

خواننده: النی كارایندرو

حجم فایل: 3.5 mb

 • النی كارایندرو - depart (بازدید: 47)
 • النی كارایندرو - by the sea (بازدید: 52)
 • النی كارایندرو - eternity theme (بازدید: 53)
 • النی كارایندرو - depart and eternity theme (بازدید: 37)
 • النی كارایندرو - parting a (بازدید: 33)
 • النی كارایندرو - borders (بازدید: 37)
 • النی كارایندرو - wedding dance (بازدید: 42)
 • النی كارایندرو - parting b (بازدید: 34)
 • النی كارایندرو - hearing the time (بازدید: 31)
 • النی كارایندرو - eternity theme_ variation i (بازدید: 33)
 • النی كارایندرو - to a dead friend (بازدید: 43)
 • النی كارایندرو - depart and eternity theme_ variation i (بازدید: 32)
 • النی كارایندرو - bus-part i (بازدید: 38)
 • النی كارایندرو - depart and eternity theme variation ii (بازدید: 43)
 • النی كارایندرو - bus-part ii (بازدید: 39)
 • النی كارایندرو - trio and eternity theme (بازدید: 37)
 • النی كارایندرو - the poet (بازدید: 78)
 • النی كارایندرو - depart and eternity theme variation iii (بازدید: 63)