جام‌جم نوا »  موسیقی محلی »  كردی »  مانگه شو موسیقی کردی
مانگه شو موسیقی کردی

مانگه شو موسیقی کردی

سه شنبه 17 دی 1392

خواننده: امین جلیلیان

حجم فایل: 3.5 mb

  • امین جلیلیان - وهار هاودلی (بازدید: 1066)
  • - ماه پری گل (بازدید: 1087)
  • - شمامه (بازدید: 676)
  • امین جلیلیان - مانگه شو (بازدید: 1501)
  • امین جلیلیان - شویل كرماشان (بازدید: 523)
  • امین جلیلیان - چوانتظار (بازدید: 426)
  • امین جلیلیان - گافاری گل (بازدید: 408)
  • امین جلیلیان - بیستون (بازدید: 505)
  • امین جلیلیان - وهار هاودلی (بی‌كلام) (بازدید: 571)