جام‌جم نوا »  موسیقی محلی »  كردی »  مانگه شو موسیقی کردی
مانگه شو موسیقی کردی

مانگه شو موسیقی کردی

سه شنبه 17 دی 1392

خواننده: امین جلیلیان

حجم فایل: 3.5 mb

  • امین جلیلیان - وهار هاودلی (بازدید: 826)
  • - ماه پری گل (بازدید: 832)
  • - شمامه (بازدید: 539)
  • امین جلیلیان - مانگه شو (بازدید: 1346)
  • امین جلیلیان - شویل كرماشان (بازدید: 376)
  • امین جلیلیان - چوانتظار (بازدید: 310)
  • امین جلیلیان - گافاری گل (بازدید: 279)
  • امین جلیلیان - بیستون (بازدید: 375)
  • امین جلیلیان - وهار هاودلی (بی‌كلام) (بازدید: 421)