جام‌جم نوا »  موسیقی محلی »  كردی »  مانگه شو موسیقی کردی
مانگه شو موسیقی کردی

مانگه شو موسیقی کردی

سه شنبه 17 دی 1392

خواننده: امین جلیلیان

حجم فایل: 3.5 mb

  • امین جلیلیان - وهار هاودلی (بازدید: 898)
  • - ماه پری گل (بازدید: 895)
  • - شمامه (بازدید: 571)
  • امین جلیلیان - مانگه شو (بازدید: 1383)
  • امین جلیلیان - شویل كرماشان (بازدید: 428)
  • امین جلیلیان - چوانتظار (بازدید: 348)
  • امین جلیلیان - گافاری گل (بازدید: 315)
  • امین جلیلیان - بیستون (بازدید: 414)
  • امین جلیلیان - وهار هاودلی (بی‌كلام) (بازدید: 470)